Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

Αγαπητοί μας καταναλωτές,

Η ΔΕΥΑA Παγγαίου ενσωματώνοντας στον κανονισμο της, τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στην υπηρεσία μας.


Σας ευχαριστούμε πολύ,

Πρόεδρος ΔΕΥΑA Παγγαίου

Για όνομα χρήστη επιτρέπονται μόνο λατινικοι χαρακτήρες, αριθμοί, και οι χαρακτήρες παύλα (-), παπάκι(@) και κάτω παύλα (_)
Κάθε κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 χαρακτήρες. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράμμα όπως και τουλάχιστον έναν αριθμό. Για να δημιουργήσετε δυνατό κωδικό προσθέστε και ένα ειδικό σύμβολο ~!@#$&*_-Απάντηση